Sélectionner une page

Avís Legal i Condicions d’Ús

Association des Amis de Saint-Joseph

Avis Legal:

l’Associació Amics de Sant Josep, en la seva condició de titular i responsable d’aquest espai web, en compliment amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web, a la informació o als productes i serveis, els usuaris poden dirigir-se a:

Association des Amis de Saint-Joseph

info@amicsdesantjosep.cat

C / Verge Maria, 2

17.600 Figueres (Girona)

Condicions d’Ús:

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de l’Associació Amics de Sant Josep té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a l’Associació Amics de Sant Josep i als productes i serveis que s’ofereixen.

l’Associació Amics de Sant Josep no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

l’Associació Amics de Sant Josep no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

l’Associació Amics de Sant Josep no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari, derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

l’Associació Amics de Sant Josep és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat de aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per l’Associació Amics de Sant Josep.

Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de l’Associació Amics de Sant Josep.

l’Associació Amics de Sant Josep respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de l’Associació Amics de Sant Josep que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a l’Associació Amics de Sant Josep de manera gratuïta.

No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són ​​propietat de l’Associació Amics de Sant Josep són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per l’Associació Amics de Sant Josep i apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació.

Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Association des Amis de Saint-Joseph

info@amicsdesantjosep.cat

C / Verge Maria, 2

17.600 Figueres (Girona)